včerejší přejezd republiky pořadatele lukáše sembola – start o půlnoci v mladkově, cíl ve valticích. polsko-čr-rakousko.

29.7.2017