Naše první účast na tradiční cykloakci „Sedm studánek“

24.3.2012